Úvod

Akciová spoločnosť PSN bola založená 3. apríla 2008 a jej hlavnou činnosťou je správa a prenájom nebytových priestorov. Prostredníctvom svojej správcovskej spoločnosti, ktorú spoluvlastní, spravuje aj bytové domy a rekreačné objekty.