Profil spoločnosti

Spoločnosť PSN a.s. je v rámci nadnárodnej spoločnosti členom skupiny FPD Corporation. Má dlhodobé skúsenosti so správou a prevádzkovaním nehnuteľností. Manažment spoločnosti má dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti podnikania a je dostatočne kvalifikovaný na to, aby poskytované služby boli v danej lokalite na najvyššej možnej úrovni a čo najviac sa približovali požiadavkám a potrebám klientov.

V prípade, že máte záujem o prenájom priestorov, neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si obhliadku voľných priestorov.